Klassifikation

Put and Take fiskesoer - Danmark

Danske Ørredsøer – en særlig gruppe af Put & Take søer i Danmark !!

Medlemssøerne hos Danske Ørredsøer skal alle leve op til en række fastlagte krav, der som minimum skal være opfyldt for at søen kan blive medlem af foreningen.

Blandt kravene er:

 • Lovpligtig registrering i CHR-registret
 • Hygiejniske toiletter med rent vand til håndvask
 • Hygiejniske renseborde med rent vand
 • Affaldshåndtering
 • Opslag af etiske fiskeregler ved søen
 • Tilstedeværelse af sikkerhedsudstyr: Redningskrans – redningsveste etc.

Hertil kommer at de fleste af medlemssøerne har:

 • Flotte kvalitetsfisk fra miljøgodkendte dambrug
 • Handicapvenlig adgang og faciliteter
 • Udlejning af fiskestænger
 • Outdoor-overnatningsmuligheder
 • Salg af grej samt mad og drikke
 • Legepladser til de mindste

Der udsættes kun fisk fra godkendte dambrug. Regnbue-, bæk- og kildeørreder er de mest almindelige ørredarter. Brødding, Tiger- og Sølvørred findes også hos flere af medlemmerne. Fodring af fiskene i ørredsøerne er forbudt. Der er ingen af medlemmerne der fodrer fiskene.