De danske ferskvandsdambrug

De danske traditionelle ferskvandsdambrug - der hvor søernes udsætningsfisk produceres.

Når du fanger en ørred i en dansk ørredsø er den opdrættet i et dansk ferskvandsdambrug. Når den har opnået den ønskede størrelse transporteres fisken i bassiner med ferskvand til ørredsøen og udsættes skånsomt her. Produktionen i ferskvandsdambrugene sker med stor hensyntagen til såvel fiskenes velbefindende som miljøet. Næsten alle danske ferskvandsdambrug er i dag miljøgodkendte - og hos næsten alle dambrug er der etableret passage for vilde fisk forbi dambrugets stemmeværk, hvor der er anlagt en sådan.

Danske dambrugere er blandt verdens førende producenter af ørreder af meget høj kvalitet. Der produceres primært regnbueørred - men også bækørred, guldørred og fjeldørred. Hertil kommer en række flotte krydsninger hvoraf kan nævnes brødding og tigerørred samt en række andre krydsninger. De danske dambrugere en meget stor og mangeårig erfaring i at avle gode sunde fisk på en hensynsfuld måde.

Produktionsmæssigt er danske dambrugere underlagt den mest restriktive lovgivning i verden. Det betyder, at danske dambrugere konstant arbejder på at mindske miljøbelastningen yderligere. En indsats som har bragt branchen helt i front blandt kolleger verden over. 

Den meget høje kvalitet af gode sunde ørreder produceret miljøskånsomt er medvirkende til, at ørrederne ikke alene er efterspurgt af danske lystfiskersøer. Også tyske lystfiskersøer aftager en væsentlig del af den danske ørred-produktion.

Danske ferskvandsdambrug leverer også ørreder til udsætning i de danske vandløb. Her produceres der på de lokale vilde ørredstammer som elektrofiskes, klækkes, og udsættes i vandløbene i tæt samarbejde med lokale lystfiskerforeninger.

Vidste du

  • At ernæringseksperter anbefaler voksne at spise 200-300 gram fisk om ugen - heraf gerne mange fede fisk - herunder ørred!
  • At ørredens indhold af fiskeolier, d-vitaminer, jod og selen mindsker risikoen for bl.a. hjertekar sygdomme, knoglesvind og forstyrrelse i stofskiftet
  • At i år 2050 ventes 80 pct. af alle spisefisk i Europa at komme fra akvakultur
  • At 95 pct. af alle danske traditionelle ferskvandsdambrug i dag lever op til de målsætninger, myndigheder og politikere har krævet
  • At nogle af de danske ferskvandsdambrug er godkendt til produktion af Ø-mærkede fisk (økologiske), som i nogle tilfælde kan fiskes i danske lystfiskesøer
  • At landets ca. 150 forskellige typer af dambrug producerer over 30.000 tons fisk om året til en værdi af 500 mio. kr. – beskæftiger 700 i fuldtidsjob og eksporterer op mod 90 pct. af produktionen

 

 

Få mere viden på følgende hjemmesider:

Akvakons:  https://akvakons.dk/

DTU-Aqua: https://www.aqua.dtu.dk/Forskning/Akvakultur

Dansk Akvakultur: www.danskakvakultur.dk