Regler

ETISKE REGLER FOR DANSKE ØRREDSØER’S MEDLEMMER
• Fisk er et levende væsen og skal behandles med respekt


FISKEETIK
• Fisk må ikke opbevares i net i søen
• Fisk skal aflives skal hurtigt aflives med slag og afblødning. Fanget fisk må ikke genudsættes,
hvis de har fået skader eller det vurderes at fisken ikke er levedygtig
• Der må kun fiskes med 1 krog pr. Stang (1enkeltkrog el. 1 trekrog)
• Pirkefiskeri samt fiskeri med gaf, net og spyd er forbudt og medfører bortvisning.
• Agnfisk er ikke tilladt, samt dele af fisk


LYSTFISKER-ETIK
• Sæt dig grundigt ind i den enkeltes sø´s regelsæt
• Forfodring er forbudt
• Der må kun fiskes med gyldigt fiskekort og antal stænger, der er betalt for
• Der må udelukkende fanges til eget brug vis hensyn til andre ved søen
• Fisk ikke for tæt på andre. Tænk på andre, når linen kastes ud
• Hunde skal føres i snor, hundens efterladenskaber skal fjernes
• Buske og træer må ikke beskæres ved søen
• Kast ikke cigaretskod i vandet – fiskene spiser dem
• Ryd op efter dig selv og benyt skraldestativer
• Brug renseplads til rensning af fisk. Rens aldrig fiskene ved søen af hensyn til smitte og forurening
• Kasseret fiskeline og kroge må ikke henkastes i naturen og ved søen. Det er til fare for fugle og andre dyr
• Brug de anviste parkeringspladser