News Detail

Put and Take fiskesoer - Danmark
Oversigt over medlemmer med mulighed for levering og/eller salg af udsætningsfisk til ørredsøer
Brancheforeningen Danske Ørredsøer har udarbejdet denne liste over A-medlemmer og Interesse-medlemmer, som vil kunne levere/sælge udsætningsfisk til ørredsøer, og som ønsker at stå på denne liste. Listen opdateres løbende.

Danske Ørredsøer har intet med aftaler om priser, leverancer, transport og lignende parterne imellem at gøre.
Aftaler om levering af fisk aftales indbyrdes mellem de enkelte søer og leverandører.


LEVERANDØR KONTAKTPERSON TELEFONNR. MAILADRESSE:

Ege-Tved Fiskeri ApS Lars Gram Hansen 2244-3478 lars.gram@bbsyd.dk

Hovborg Fiskeri Glenn Lauridsen 2347-2461 hovborgfiskeri@gmail.com

Barslund Dambrug Søren Mikkelsen 4020-6321 sm@tusaagaard.dk