Lake Detail

63
Put and Take fiskesoer - Danmark

Foldingbro Camping - Put & Take

Put and Take fiskesoer - Danmark
Put and Take fiskesoer - Danmark
Put and Take fiskesoer - Danmark
Put and Take fiskesoer - Danmark
Put and Take fiskesoer - Danmark
Åbningstider
Der må fiskes fra solopgang til solnedgang,
Put & Take-søen ligger kun 50 meter fra campingpladsen og Kongeåen i et roligt og skønt naturområde. Søen er op til 4,5 meter dyb med gode adgangsforhold rundt om hele søen. Søen har rent og klart vand og egner sig godt til både spinnefiskeri, fluefiskeri og medefiskeri med f.eks. PowerBait.
For at pleje fiskebestanden bliver der løbende udsat nye fisk. Nogle små aborrer har fundet vej til søen, de er ikke ret store, de må tages med eller genudsættes forsigtig, smides/kastes fisken ligger den død næste dag!

P-plads
Borde, bænke
Lille bålplads – må ikke benyttes i tørkeperioder.
Renseplads ved toiletbygningen.
Søen er åben for fiskeri året rundt – og der sættes også fisk ud i vinterhalvåret.
Fangstbegrænsninger, 2 fisk pr. stang pr. time
Kort skal købes i kiosken inden du begynder at fiske
Når du er færdig med at fiske, udfylder du fiskekortet med det antal du har fanget, og afleverer kortet i kiosken (uden for åbningstiden lægges kortet i postkassen – som du finder på hjørnet af bygningen). Så har vi nemlig hele tiden styr på hvor mange fisk der er tilbage i søen.
De opstillede skraldespande i området benyttes til almindeligt affald (ikke fisk) – cigaretskodder skal smides i skraldespandene.
Opbevare kontrolsedlen under fiskeri, og forevise denne på opfordring.

Die vorhandenen Abfalleimer des Gebiets für sonstige Abfälle zu benutzen (bitte keine Fischabfälle) Zigarettenstummel sollten in den Abfallimer geworfen werden.
Die Kontrollkarte bei sich zu haben und auf Verlangen vorzuzeigen.
Use the avaliable containers in the area for other kinds of waste – no fish leavings – please. Cigarette butts should be thrown in the containers.
Keep the check which must be shown on demand.
Priser/Preise/Prices Pr. Stang/Pro Rute/Per Rod
Timer/stunden/hours DKK
1 timer/stunden/hours: 2 fisk 100
2 timer/stunden/hours: 4 fisk 160
3 timer/stunden/hours: 6 fisk 220
4 timer/stunden/hours: 8 fisk 280
5 timer/stunden/hours: 10 fisk 330
6 timer/stunden/hours: 12 fisk 360
Ros og Ris